ŽP SOFT ® Registratúra

Registratúra predstavuje súbor všetkých dokumentov, ktoré boli vytvorené v rámci činnosti spoločnosti alebo organizácie alebo boli doručené a sú zaevidované v registratúrnom denníku. Archivácia sa môže vykonávať papierovo alebo elektronicky. ŽP SOFT ® Registratúra sa stane neoceniteľným pomocníkom pri vašej práci s dokumentmi. Ako elektronický asistent vám ľahko vyhľadá a sprístupní to, čo by ste v šanónoch dlho […]